Bureau Niek Roozen bv is samen met Kernarchitecten gevraagd om deel te nemen in de werkgroep om de door Kernarchitecten opgestelde stedenbouwkundige visie uit te werken tot een stedenbouwkundig- en landschapsplan voor de wijk Donderberg en in het bijzonder de buurt Sterrenberg. Het traject loopt parallel aan de planvorming en realisatie van de woningtransformatie.

lees meer

Bureau Niek Roozen bv is samen met Kernarchitecten gevraagd om deel te nemen in de werkgroep om de door Kernarchitecten opgestelde stedenbouwkundige visie uit te werken tot een stedenbouwkundig- en landschapsplan voor de wijk Donderberg en in het bijzonder de buurt Sterrenberg. Het traject loopt parallel aan de planvorming en realisatie van de woningtransformatie.
 
De Donderberg is een van de dichtstbevolkte wijken van Roermond met bewoners van veel verschillende nationaliteiten, met vaak lagere inkomens en bijkomende maatschappelijke vraagstukken. Vanuit een gedegen ruimtelijke analyse is een bouwdoos voor de herinrichting van de openbare ruimte van Sterrenberg opgesteld. Door de kwaliteiten en kansen te benoemen en te benutten wordt het rommelige en introverte karakter getransformeerd tot een wijk met een heldere groenstructuur  en ruimtelijke opbouw die openstaat voor zijn omgeving. Met relatief eenvoudige middelen weet het plan een belangrijke kwaliteitsimpuls te bewerkstellingen voor de leefomgeving in Sterrenberg.

lees minder

Opdrachtgever: Gemeente Roermond
 
Samenwerking: Kernarchitecten
 
Jaar: 2014-heden
 
Locatie: Roermond