Het project is in een heuvelachtig landelijk gebied gelegen ten zuidoosten van de stad Shenyang. De Nationale Olympische Spelen hebben voor een deel plaatsgevonden in het stadium annex sportcentrum midden in de new town Baiye. Baiye Park ligt aan de zuidkant en zal een belangrijk stadspark worden voor deze stadsuitbreiding van Shenyang.

lees meer

Het project is in een heuvelachtig landelijk gebied gelegen ten zuidoosten van de stad Shenyang.
De Nationale Olympische Spelen hebben voor een deel plaatsgevonden in het stadium annex sportcentrum midden in de new town Baiye. Baiye Park ligt aan de zuidkant en zal een belangrijk stadspark worden voor deze stadsuitbreiding van Shenyang.
Al onze ontwerpen zijn op het aanwezige landschap gebaseerd. We volgen de topografie, de waterlopen en bijbehorende vegetatie en we benadrukken de plaatselijke agricultuur.
We maken een eigentijds ontwerp om het hele landelijke gebied om te vormen tot een nieuwe, leefbare stad. In Baiye verandert het ontwerp, van noord naar zuid gezien, van een gebogen, natuurlijke vormgeving naar een meer architectonische vormgeving. Heuvels in het noorden veranderen daardoor in terrasvormige tuinen met gevarieerde beplanting, in het centrale gedeelte is het park ontworpen als een groene open ruimte met recreatiemogelijkheden en in het zuiden is de bestaande waterloop verbreed tot een meer, met grote ecologische waarde. Het ontwerp met “North Hill, South water” is gebaseerd op de Chinese ‘fengshui’ ideologie.
De beplanting vormt en belangrijk onderdeel van het ontwerp. Er is een keuze gemaakt uit het plantenaanbod ter plaatse, toegepast in wisselende combinaties voor verschillende onderdelen van het plan. Hierin vormen strakke bomenrijen een contrast met meer natuurlijke beplanting. We passen gecultiveerde vaste planten toe op een natuurlijke manier.
Het enorme stadion ligt in de zichtlijn van de noord-zuid weg die midden door het projectgebied loopt. De in strakke symmetrie uitgewerkte brede weg  vormt een belangrijke verbindingsroute voor Baiye maar verbindt ook de verschillende projectonderdelen met elkaar. Hij komt het gebied binnen bij een landmark en gaat vervolgens op spectaculaire wijze recht op het stadion af.
 

lees minder

Opdrachtgever: Overheid Shenyang, China, China
 
Samenwerking: Shenyang Landscape Institute
 
Jaar: 2012-2013
 
Oppervlakte: 43 ha.
 
Locatie: Shenyang, China