Kota Tua is de oude stad van Jakarta dicht bij de oude Nederlandse haven. Hij ligt rondom Fatahillah Square en strekt zich uit langs het Kali Besar kanaal in de richting van de Sanda Kalapa haven in het noorden en de Chinese wijk in het zuiden. Het is een stadsdeel met een rijke geschiedenis en sporen uit de glorietijd maar het is verwaarloosd en dreigt volledig in te storten als er niet snel wordt ingegrepen.

lees meer

Aan de Universiteit van Wageningen en aan Niek Roozen BV rondom Fatahillah Square  en langs het Kali Besar kanaal is gevraagd dit gebied aan de Groene Stad principes te toetsen en advies uit te brengen hoe de Kota Tua weer tot leven gebracht kan worden. Daartoe is er een volledig inventarisatie gemaakt, vooral rondom Fatahillah Square  en Kali Besar. De aanwezige bomen kregen een waarderingscijfer  en de vraag rees waarom zoveel bomen het in dit stadsdeel zo slecht doen.
Er is een lijst samengesteld van boomsoorten die in Kota Tua geplant kunnen worden, op basis van observaties in andere stadsdelen als ook van ervaringen in de Bogor Botanical Garden . Er zijn ontwerpprincipes voor de toekomstige herinrichting van het gebied opgezet om het aantrekkelijk te maken voor toeristen, inwoners en werknemers en er zijn kleurrijke collages gemaakt om de voordelen van groen voor dit gebied in beeld te brengen.  Dit rapport is in december aan de Landbouwraad van de Ambassade overgedragen . Een groot deel van de illustraties zal tijdens de ‘Jakarta Old Town Reborn’ tentoonstelling en de festiviteiten in juni  gebruikt worden.

 

lees minder

Opdrachtgever: Nederlandse ambassade, Jakarta
 
Samenwerking: WUR – Applied Plant Research
 
Jaar: 2013-2014
 
Locatie: Jakarta, Indonesië