“Greening Kota Tua: A Green City Approach” heet de brochure  die we voor de tweede fase van het Green City Kota Tua project hebben gemaakt.

lees meer

“Greening Kota Tua: A Green City Approach” heet de brochure  die we voor de tweede fase van het Green City Kota Tua project hebben gemaakt.

We zijn samen met Henk van Reuler van de WUR naar Jakarta gereisd voor overleg met vertegenwoordigers van de Indonesian Flower Association,het Department of Public Works and de International Association of Horticultural Producers. Samen hebben we bekeken welke stappen genomen moeten worden om een goede kwaliteit van stads-en parkbomen te kunnen garanderen. Ook bezochten we grootste kwekerij om te bekijken hoe hier bomen gekweekt worden en voor bereid worden op aanplant in stedelijk gebied.

De brochure , tevens vertaald in het Indonesisch, past de Green City Principles toe om de noodzaak te benadrukken tot verantwoord budgetgebruik, educatie en bewustwording van het  belang en gebruik van groen als bouwsteen voor succesrijke groenprojecten in stedelijke gebieden.

Kota Tua wordt in deze gebruikt als case study om bewustwording te creëren van het belang van de kwaliteit van stadsgroen.

De Nederlandse Ambassade in Jakarta ziet in hoe belangrijk het is om onderzoek te blijven verrichten naar wegen om dit gebied nieuw leven in te blazen.

lees minder

Opdrachtgever: Nederlandse Ambassade
 
Samenwerking: Henk van Reuler, WUR - Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
 
Jaar: 2014-2015
 
Locatie: Jakarta, Indonesië