Green Valley Park is een expositiepark over duurzaamheid. Het integrale parkontwerp demonstreert vele aspecten van duurzaamheid op verschillende schaalniveaus zoal het gebruik en de zuivering van water, het opwekken van wind- en zonne-energie alsook luchtfiltering door het gebruik van groen. 

lees meer

Green Valley Park is een expositiepark over duurzaamheid. Het integrale parkontwerp demonstreert vele aspecten van duurzaamheid op verschillende schaalniveaus zoal het gebruik en de zuivering van water, het opwekken van wind- en zonne-energie alsook luchtfiltering door het gebruik van groen. 
Al deze aspecten worden hier in een moderne parkomgeving tentoongesteld.
Het plan bestaat uit drie hoofdgebieden. Het ‘Profit’-gebied heeft een stedelijk karakter met paviljoens die innovatieve stedelijke duurzame oplossingen demonstreren. ‘People’ heeft een parkachtig karakter. Hier kunnen de bezoekers kennis opdoen over duurzaamheid en dit  met hun zintuigen beleven. ‘Planet’  reflecteert het natuurlijke karakter van de omgeving.

lees minder

Opdrachtgever: Overheid Changzhou
 
Samenwerking: Atelier Loos van Vliet, NITA Nanjing
 
Jaar: 2013-2014
 
Oppervlakte: 15 ha.