Het te ontwikkelen park langs de noord- en zuidoevers van de bestaande waterweg ten zuiden van de rivier de Hun varieert in breedte, functie en karakter, afhankelijk van de aangrenzende stedelijke structuur. De stadsuitbreiding  Shenfu, gelegen aan deze machtige Hun tussen de steden Shenyang en Fushun, die langzaam maar zeker naar elkaar toegroeien.

lees meer

Opdrachtgever: Overheid Shenyang, China
 
Samenwerking: Atelier Loos van Vliet, Urhahn Urban Design, Landscape Institute Shenyang
 
Jaar: 2011-2012
 
Locatie: Shenyang, China