Tussen de dorpskernen Soerendonk, Budel en Maarheeze ligt het gebied Hof van Cranendonck, een kleinschalig en cultuurhistorisch waardevol landschap, onderdeel van het landschap ‘Baronie Cranendonck’. Het gebied kenmerkt zich door de loop van de Buulder Aa, boscomplexen en  kleinschalige landschappelijke elementen.

lees meer

Tussen de dorpskernen Soerendonk, Budel en Maarheeze ligt het gebied Hof van Cranendonck, een kleinschalig en cultuurhistorisch waardevol landschap, onderdeel van het landschap ‘Baronie Cranendonck’. Het gebied kenmerkt zich door de loop van de Buulder Aa, boscomplexen en  kleinschalige landschappelijke elementen. Er is een samenhang tussen landbouw, natuur en cultuur. De aanwezigheid van het Kasteeltje Cranendonck en het voormalige kasteelterrein geven het gebied extra allure.
Het totale gebied is 64 ha groot. Aan de oostzijde vormt de Buulder Aa de begrenzing. Aan de zuidzijde vormt de van Sevenbornlaan de grens en in het westen de dorpsrand van Soerendonk en het bos van de Molenheide.
Met het thema ‘terug in de tijd’ wordt door het Hof van Cranendonck een toeristisch recreatieve ontwikkeling gestart in een historische setting, waarin het rijke Brabantse verleden zichtbaar wordt gemaakt. Het is een particulier initiatief voor de locatief van de voormalige proefboerderij.
Dit thema is ook de inspiratie voor het herinrichten van het bestaande landschap waar het Hof van Cranendonck  zal worden gerealiseerd. Het verhaal van de locatie, de rijke historie van heren, ridders, graven en boeren zal hiermee worden versterkt.
Door terug te gaan in de tijd ontstaat mede de mogelijkheid twee sterke landschapstypen verder te ontwikkelen. De belevingswaarde van het landschap wordt hierdoor versterkt. Ten eerste ontstaat door het aanleggen van een structuur van singels en houtwallen het  kleinschalige cultuurlandschap conform het begin van de 19e eeuw. Ten tweede wordt de natte natuur geïntensiveerd door het herstellen van het open beekdallandschap.

lees minder

Opdrachtgever: Hof van Cranendonck
 
Samenwerking: Kragten
 
Jaar: 2013-2014
 
Oppervlakte: 64 ha.
 
Locatie: Soerendonk