De ontwikkelingen op het terrein Noorderhaven in Julianadorp vormen de aanleiding tot het realiseren van een groene en recreatieve inrichting van de rand van De Schooten , een wijk in Den Helder Zuid.

lees meer

De ontwikkelingen op het terrein Noorderhaven in Julianadorp vormen de aanleiding tot het realiseren van een groene en recreatieve inrichting van de rand van De Schooten , een wijk in Den Helder Zuid.

Het terrein Noorderhaven, onderdeel van zorgcentrum ‘s Heerenloo, wordt door van Wijnen projectontwikkeling herontwikkeld waarbij boskap noodzakelijk is. Hiervoor heeft van Wijnen een ontheffing op de Flora en Faunawet gekregen en moet er compensatie plaats vinden. Deze zal bestaan uit aanplant van bos waardoor er een nieuw leefgebied ontstaat voor beschermde diersoorten die nu op het terrein Noorderhaven leven: de buizerd, sperwer, ransuil, groene specht, grote bonte specht, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en de meervleermuis.

In de Nota Groen heeft de gemeente Den Helder voor de wijk De Schooten aangegeven dat er wordt gezocht naar een groene en recreatieve inrichting. Met de compensatie voor Noorderhaven wordt een deel van deze visie gerealiseerd.

De voorstellen zijn in 3 stappen uitgewerkt: een zoekgebied en schetsvoorstellen t.b.v. toetsing Flora en Faunawetten uitwerken, ecologische toetsing en uitwerking tot een ontwerp en beplantingsplan.

lees minder

Opdrachtgever: ‘s Heeren Loo zorggroep, i.s.m. gemeente Den Helder
 
Jaar: 2010-2011
 
Oppervlakte: 11,6 ha.
 
Locatie: Den Helder