The waterfront of Muyan mountain area is located along the Yangzi river. The area contains several existing resorts and hotels which are not connected to the waterfront or to each other. The design provides a good connection between these locations.

read more

The design provides a good connection between these locations and also links them to the natural park on the surrounding mountains. There are three existing water features between the main street and the riverside which, after being unified, become the guide line for the design of the project. The inspiration for the design came from the streaming and wave movement of the river caused by the passing boats. The plant scheme consists of only white flowering planting, like some cherry trees and ornamental grasses, thus contrasting nicely with the dark green forest on the mountain.Het ontwerp koppelt de verschillende locaties aan elkaar en verbindt deze ook met het natuurlijke park op de bergen. Tussen de hoofdweg en de waterkant zijn drie losse bestaande waterelementen die, nadat ze samengevoegd zijn, een rode draad vormen voor het ontwerp. Het padenpatroon en beplantingspatroon is geïnspireerd op de stroming en golfbewegingen van de rivier die worden veroorzaakt door de boten. Het concept bevat enkel witbloeiende beplanting, zoals bepaalde kersenbomen en siergrassen, die daardoor contrasteren met het donkergroene bos op de berg.

 

back

Client: NITA Nanjing
 
Cooperation: Atelier Loos van Vliet
 
Location: Muyan, China